Le média totalement #FOOD

« Sa an sav fè an foto »

Témoignages | 0 commentaires

Posté par Communication

17 novembre 2022

Tèks : Filip Hurgon

Mofwazaj : Tessa Breter 

O prèmyé komansman, an pa jen ni lidé fè foto a manjé ; an té pisimé fè séla ka pwoché rakontaj véridik-véritab. Sé lè an kontré ékip a Foodîles an mèt mwen ka voyé zyé si sa poubon, prinsipalman davwa té toujou ni manjé pou anfouné.

An kontan sa ouvè lèspri an mwen si manjé fantéziman é ban-w lidé, mwen ki, jous la, té paré pou manjé yenki manjé senp senp senp.

Pli jenn, an toujou pri si kuit manjé, fòkwè davwa, toujenn timoun, yo té ka défann mwen rantré an kuizin parapòt a koté gòch é/oben kokangnè an mwen.

An ka di sa é onfwalamenm, an ni lodè, koulè, jès ka vin an lèspri an mwen ki, évè gwokè kon gwokè fèt, ka fan-w sonjé ka ki fè, adan on sans, kimoun an yé

Manjé ka chatouyé enpé sans : gou, lodora, mangné é menm tandézon. Lè ou ka fè foto a manjé, yenki zyé a-w ka maché. Jwé èvè fondè-la, sé fòm-la, limyè a solèy-la, chèché menm adan sé défo-la, sa ki ka fè chak pwodui sa yo yé, pou fè bèl foto.

An ka kèksyoné mwen plizanpli si sa ki dèyè pratik awtistik-lasa.

Èvè on larèl pli véridik, an ka chèché kabéché osi si tan an mwen. Kijan idantité alantou a manjé ka konstwi isidan, kijan i ka mofwazé an zasyèt an nou? Koulè, touché, fòm, limyè men osi kalité…

On santi andidan fon a kyè, on biten ou ka fè san réfléchi ki pa sitèlman òwdinè.

Dirèksyonné zyé silon ki koté ou ka gadé, lonbraj é limyè pou yo arèsté si on dékatman é sans komansé lévé. Fè foto ka filé lang men ka fè réfléchi si kijan nou ka manjé, kalité a pwodui an nou é ola yo ka vin.

Lidé an mwen sé rivé rakonté on istwa alantou a on manjé, dékatyé-y an tout sans adan sa an ka popozé ékip a sé makè-la. Sé, pou mwen, sa ki ba, kijan nou ka vwè on pla-manjé, on lantoupriz, on kilti alantou a manjé, lontan plis valè é anmenmtan fè lidé a sé lèktè-la travay. Érityé on santiman, on filing. Sé on pati a tout sé biten-lasa ka fè sa foto an mwen yé.

Foto a manjé an mwen ka rakonté sa an ka sonjé lè an té timoun, manjé gran-anman té ka kuit men ka kèksyoné réyalité an mwen ki tan mwen. Sé langaj kréyòl a on lanliwonnaj èvè kòd é larèl. Tala ka pòté si zépòl a-y chaj a on istwa ka pèwmèt, san pèd, ni disparèt, komansé konpwann politik, kilti é ouvè lèspri si sa ki ka fèt si latè.

Filip Hurgon : « Bokanté si sa ki ka soté an zyé an mwen, fè vansé jan an ka vwè lèmond é mwenmenm, bokanté si santiman, lèspri… Sé pousa an ni lentéré pou rakontaj véridik-véritab alantou a foto é/oben sinéma. »

Contribuez

Nous sommes ravis des milliers de félicitiations et encouragaements pour nos différents supports, mais nous avons aussi besoin de fonds pour poursuivre le développement de Foodîles.

Nous avons besoin de vous. Nous comptons sur vous.

Pin It on Pinterest

Share This